Trening Motywacyjny

Czy motywacja jest rzeczywiście tak ważnym elementem w procesie rozwoju osobistego ?

Oczywiście.

Można nawet postawić tezę, że coaching jest niczym innym jak motywowaniem innych ludzi.

Zrozumienie znaczenia m o t y w a c j i – czyli tego co „wywołuje, ukierunkowuje, podtrzymuje zachowania ludzi” z naszej perspektywy zawsze było i jest najistotniejsze dla coachów,  menedżerów i kadry zarządzającej,  czyli osób, które pracują „z i dzięki ludziom”.

Najbardziej przemawiającą do wyobraźni definicję ,motywacji usłyszałem w 1994 roku  na I Kongresie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Commercial Union w Warszawie. Podał ją wtedy uczestnikom Kongresu I Prezes Towarzystwa Marian Miziołek.

Co to jest motywacja?

To po prostu MOTYW i AKCJA.

A więc, coach  powinien  znaleźć dla swojego klienta odpowiedni „motyw” i spowodować jego skuteczną „akcję” w tym kierunku.

Odkrycie i uwolnienie uśpionych zdolności, możliwości, potencjału to jedno a wyzwolenie chęci działania, pomaganie Klientowi w staniu się sobą, byciu tym kim jest lub chciałby być- to drugie.

Jak to zrobić ? 

Jak motywować skutecznie?

Jak znaleźć odpowiedzi na pytania:

  • Co ?
  • W jaki sposób ?

Są to pytanie, na które na pewno nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Wszystko co dotyczy tego problemu jest względne i uzależnione:

  • od osoby motywującej,
  • osoby motywowanej
  • i ogromnej ilości czynników sytuacyjnych.

Z drugiej strony coachowie i menadżerowie , którzy  potrafią znaleźć klucz do motywacji swoich klientów i pracowników zasługują na wszelkie uznanie. Osiągają sukcesy w zarządzaniu, korzystając z ogromnego wspólnego źródła produktywnej energii tkwiącej w innych ludziach

Motywowanie zasobów ludzkich – jednostek czy grup, nie jest wysublimowaną, odrębną dyscypliną wiedzy.

Nie ma również żadnych opatentowanych, „objawionych” reguł gwarantujących nieomylność i powodzenie.

Są jednak znane i pewne, wypróbowane techniki i zasady, które stosują wszyscy odnoszący sukcesy menadżerowie zespołów ludzkich. I te właśnie techniki i metody warto poznać.

Tajemnica tkwi w tym, że, zgodnie z prawem wielkich liczb, dla osiągnięcia założonego celu należy postępować tak, a nie inaczej w danej konkretnej sytuacji.

Wybór właściwych działań nie jest prostą konsekwencją przymiotów osobowości, inteligencji, uzdolnień, wiedzy, doświadczenia coacha. Jest uwarunkowany ogromną liczbą innych parametrów i przede wszystkim aktualną sytuacją działania.

Ważne jest jak postrzega on ten problem klienta , jak ocenia i jak potrafi dostosować do niego własną aktywność i postępowanie.

Truizmem jest stwierdzenie, iż coachowie nie są w stanie realizować zadań jeśli klienci nie będą mieli motywacji aby pójść za nimi, by poddać się ich oddziaływaniu. Jakie stosować metody, techniki, jak kierować energię klienta ku wyznaczonym celom –aby człowiek „chciał chcieć”?

Właściwe teorie, zasady i prawa są jak kompas – zawsze wskazują określony kierunek. Jeżeli posiadamy umiejętności odpowiedniej interpretacji wskazań, nie zgubimy się, nie popadniemy w dezorientację, nie oszukają nas sprzeczne sygnały i zaburzenia.

To nie znaczy, że musimy podążać wprost do celu, który wskazuje kompas.

Praca coacha to poszukiwanie rozwiązania dla nurtujących problemów a także najlepszej drogi osiągania celów życiowych.

To proponowanie nowych strategii myślenia i działania.

Praca menadżera w największym stopniu polega na podejmowaniu decyzji lub uczestniczeniu w ich podejmowaniu.

Przekazywaniu ich innym ludziom, zachęcaniu  do wykonania.

Zawsze niezwykle ważne jest monitorowanie w jaki sposób zostały wprowadzone w życie przekazane zalecenia i stosowanie odpowiednich korekt. I znów powraca pytanie.

Jak to robić skutecznie?

Na czym polega sztuka motywacji?

Czy jest możliwe wyuczenie się właściwych technik motywowania?

I w końcu:

Czy motywacja jest rzeczywiście tak ważnym elementem na drodze rozwoju osobistego ?

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ – ZAPISY ONLINE

Dodaj komentarz