Zespół dydaktyczny

Poniżej prezentujemy sylwetki wykładowców  Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego.

 

Zbigniew Królicki

Profesor dr hab. Zbigniew Królicki – inicjator Szkoły Trenerów
Rozwoju Osobistego

Doświadczenie  opisane w liczbach,

specjalnie dla ścisłych umysłów.

Prof. zw. Nauk Technicznych, Politechniki Wrocławskiej, Kierownik zakładu Chłodnictwa i Pomp Ciepła w Katedrze Termodynamiki.

Autor 5 książek, 5 patentów i 250 artykułów z zakresu niskich temperatur i odnawialnych źródeł energii.

W środowisku „psychologii pozytywnej” znany jest jako publicysta, autor i popularyzator technik motywacyjnych, znakomity, charyzmatyczny wykładowca Metody Silvy, medycyny holistycznej i różnych form terapii naturalnej, a przede wszystkim propagator metod i technik rozwijających potęgę myśli, woli i sugestii doskonalących umysł człowieka .

Ma gruntowne wykształcenie trenerskie w zakresie psychologii motywacji – ukończone krajowe i zagraniczne kursy i szkolenia z zakresu

 • ekologii głębokiej, 
 • psychoneuroimmunologii,
 • sugestopedii,
 • programowania neurolingwistycznego,
 • psychologii przestrzeni.

Jest autorem dwunastu książek i kilkuset publikacji z tych dziedzin.

Był przez wiele lat członkiem kolegiów redakcyjnych pierwszych pism psychologicznych w Polsce : ALPHA, Tajemnice Umysłu, INTUICJE.

Na szczególną uwagę zasługują niezwykle popularne opowiadania motywacyjne „Bajki Chińskie- czyli 108 opowieści dziwnej treści” i „Bajki nie tylko chińskie” wydawane kilkukrotnie w wielotysięcznym nakładzie, a także pierwsza polska książka z psychologii przestrzeni „ Feng shui- niech przestrzeń pracuje dla ciebie”

Od ponad 30 lat z dużym powodzeniem prowadzi w wielu ośrodkach i firmach na terenie całego kraju wykłady i autorskie kursy motywacyjne w dziedzinie pozytywnego myślenia, biznesu, psychologii przestrzeni.

Od sierpnia 1995 roku po ukończeniu  kursu instruktorskiego w Laredo w Teksasie, USA  został licencjonowanym międzynarodowy wykładowcą Silva Mind Control. Ma prawo wykładania tej metody (Silva Life Program  i Silva Intuition Program ) na całym świecie.

W 2004 roku , po kolejnym cyklu szkoleń  uzyskał prawo prowadzenia kursów wyższego stopnia tj. kursów II stopnia- (Silva Emotion Program), seminariów ULTRA (Silva Healing Program) i kursów specjalistycznych- Silva w Biznesie (Business @ Success Program).

Za najwyższą wartość w życiu uważa miłość i bezinteresowną przyjaźń drugiego człowieka, za największy swój dorobek – dom i rodzinę: wspaniałą żonę, trójkę dzieci i czwórkę wnuków.

Jak sam twierdzi wiele rzeczy w życiu rodzinnym i zawodowym, na planach materialnych i duchowych osiągnął dzięki konsekwentnemu stosowaniu propagowanych przez siebie metod – z wiarą, nadzieją i oczekiwaniem. 

prof dr hab.  Zbigniew Królicki prowadzi poniższe przedmioty:

więcej informacji o prowadzącym -> profil Facebook

 

Krzysztof Macko

mgr Krzysztof Maćko – dyrektor zarządzający, wykładowca w Szkole
Trenerów Rozwoju Osobistego

Psychoterapeuta i socjoterapeuta.

Od 1996 prowadzi szkolenia w zakresie skutecznego działania metodą NPL (Neurolingwistycznego Programowania).

Zawodowo zajmuje się terapią rodzinną, poradnictwem rodzinnym, negocjacjami partnerskimi oraz edukacją w tym zakresie.

Specjalizuje się w terapii krótkoterminowej i systemowej terapii rodzinnej. Absolwent dwuletniej Szkoły Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Prowadził (1995-2009r.) terapie rodzinną w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu . Od 2004 roku prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne w zakresie systemowej terapii rodzin.

Jest dyrektorem i wykładowcą Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia – prowadzi ćwiczenia i warsztaty z Psychologii Komunikacji i psychoterapii NLP.

Z nieprzerwaną pasją przekazuje swoje doświadczenie i wiedzę wszystkim tym, którzy pragną być liderami pozytywnej zmiany.

Głęboko wierzy, iż w każdym człowieku znajduje się wystarczająco dużo dobra i siły, aby samodzielnie radzić sobie ze wszystkim wyzwaniami jakie spotykają nas na drodze życia.

Jest zwolennikiem łagodnego i niedyrektywnego działania interpersonalnego.

Wyznaje zasadę, że każde doświadczenie i każdy napotkany człowiek stanowi źródło wiedzy i inspiracji, jeżeli tylko potrafimy być uważni.

Jego pasja – medytacja w ruchu – Tai Chi Chuan, od 1992 roku prowadzi szkolenia w tym zakresie, pozwala mu to na zachowanie wewnętrznego spokoju i dystansu do przemijających wydarzeń.

Krzysztof Maćko prowadzi  przedmioty:

więcej informacji o prowadzącym -> profil Facebook

 

Krystyna Włodarczyk-Królicka.jpg

mgr inż. Krystyna Włodarczyk-Królicka – wykładowca w Szkole
Trenerów Rozwoju Osobistego

Jesteśmy bardzo dumni z tego ,ze wykładowca naszego Studium, pani mgr inż. Krystyna Włodarczyk-Królicka otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Ta uroczystość odbyła się 15.05.2017 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie w obecności przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i prezesów Zwiazku Rzemiosła Polskiego. To najwyższe odznaczenie państwowe w oświacie zostało przyznane za szczególne zasługi dla oświaty , wychowania i edukacji ekologicznej oraz za wieloletnią współprace z rzemiosłem. Pani  Krystyna Włodarczyk-  Królicka jest od wielu lat przewodniczącą dwóch  Komisji Egzaminacyjnych w zawodach bioenergoterapeuta i neuropata w Ogólnopolskiej Izbie Rzemieślniczej Bioenergoterapii i Radiestezji w Warszawie oraz przewodniczącą Komisji egzaminacyjnej w zawodzie Neuropata w  Dolnośląskiej izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu. Gratulujemy.

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Papieskiego Fakultetu Teologicznego gdzie ukończyła Studia Biblijne.
Z medytacją, relaksacją, naturalnymi metodami terapii jest związana od 1982 r., pracując we Wrocławskim Klubie TSKD, Centrum Terapii Naturalnej i Stowarzyszeniu Działań Ekologicznych gdzie prowadzi własny ośrodek terapeutyczny.

Zgłębiła gruntownie tajniki jogi, czakroterapii, akupresury, shiatsu i medycyny ajurwedyjskiej. Poznała tez różne metody i techniki medytacyjne wschodu jak i medytacji chrześcijańskiej. Od 1994 roku jest Mistrzem i Nauczycielem Reiki.

Prowadzi seminaria i warsztaty praktyczne na  temat
•    technik relaksacyjnych,
•    medytacji,
•    energetyki ciała,
•    roli i potęgi wizualizacji w procesie terapeutycznym,
•    roli podświadomości w kontroli, zachowania i odzyskania zdrowia
w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą min. Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Syrii.

Prowadziła wykłady na wielu konferencjach i  sympozjach poświęconych medycynie naturalnej m.in. na festiwalach “Nieznanego Świata” w Warszawie i ” Nie z Tej Ziemi” w Krakowie, Targach Bliżej Zdrowia bliżej Natury w Katowicach,

Ogólnopolskim Kongresie Medycyny Naturalnej w Warszawie. Jest autorka kilkudziesięciu publikacji z tej tematyki.
Aktywnie działa w strukturach Rzemiosła Polskiego będąc przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej  Czeladniczo-Mistrzowskiej w zawodach Bioenergoterapeuta i Naturopata Ogólnopolskiej Izby Rzemieślniczej Bioenergoterapii i Radiestezji .

Bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach w prowadzeniu ośrodka terapeutycznego i wykładach w Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu, opracowała w zwartej klarownej i użytkowej formie, popartej ćwiczeniami praktycznymi, specjalny ,autorskie programy nauki relaksacji, medytacji, kontemplacji dla studentów STRO.

Wielokrotnie zweryfikowane praktycznie, skuteczne techniki kieruje do wszystkich, którzy mając świadomość roli i znaczenia pogłębionego stanu umysłu, chcieliby wykorzystywać go jako źródło energii wewnętrznej, rozwoju osobistego, pokonania lęków i negatywnych emocji, czyli pierwszego kroku na ścieżce rozwoju duchowego.
Krystyna Włodarczyk-Królicka prowadzi w naszej szkole poniższe przedmioty:

 

Bozena Ryszawska

Prof dr hab. Bożena Ryszawska – wykładowca w Szkole Trenerów
Rozwoju Osobistego

 Od 32 lat zajmuje się tematyką zdrowego sposobu odżywiania wg zasad makrobiotycznych.

Promuje wiedzę i umiejętności umożliwiające odbudowanie poczucia wpływu na własne zdrowie i zdrowie najbliższych.

Uczy w Studium Edukacji Ekologicznej jak obserwować i rozumieć swój organizm i jak praktycznie stosować poznaną wiedzę, aby dietę i styl życia adaptować do pór roku, klimatu, aktywności, płci, wieku, potrzeb zdrowotnych.

Z radością i satysfakcją informujemy, że profesor Bożena Ryszawska z Katedry Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, została wybrana Wrocławianka Roku 2020za działalność naukowo-badawczą.

prof Bożena Ryszawska o prowadzi  przedmioty:

 • Profilaktyka Zdrowia

 

Bogusław Białko

prof. dr hab. Bogusław Białko – wykładowca w Szkole Trenerów
Rozwoju Osobistego

Wykładowca akademicki, zawodowo zajmujący się wykorzystywaniem modelowania matematycznego i szeroko rozumianymi technikami komputerowymi.

Rozszerzeniem tych zainteresowań jest filozofia i kultura chińska.

Szczególnie niezwykle ścisła i precyzyjna wiedza starożytnych Chińczyków dotycząca względności upływającego czasu i specyficznej logiki kalendarza.

Wszystkie te odniesienia, które sięgając głęboko do podstaw matematyki, względności i dualizmu w porządku świata wpływającego na postępowanie i mentalność chińską, skierowały jego zainteresowania w stronę „horyzontu czasowego” obecnego w Numerologii Chińskiej i Czterech Filarach Przeznaczenia (IVFP).

Konsekwencją przeniesienia tych zasad na czasy współczesne stało się pogłębianie wiedzy związanej z zarządzaniem czasem i strategiami działania.

Obecnie swoje zainteresowania pozazawodowe realizuje prowadząc wykłady poświęcone gospodarowaniu i zarządzaniu czasem, interpretacji IVFP i Tradycyjnej Numerologii Chińskiej oraz filozofii zarządzania Kaizen.

prof Bogusław Białko o prowadzi  przedmioty:

 • Zarządzanie czasem
 • Elementy Kaizen
 • Strategia Działania

 

mgr Jerzy Wójtowicz – wykładowca w Szkole Trenerów
Rozwoju  Osobistego

Jest trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 1994 roku. Od 30 lat pracuje jako psychoterapeuta, przez 16 lat prowadził terapię indywidualną, terapię rodzin i grupy socjoterapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu.

Systematycznie uczestniczy w szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe oraz korzysta z superwizji indywidualnej i grupowej. Jest edukatorem profilaktyki systemowej.

Współtworzył i realizował wiele programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Prowadzi treningi i warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym zajęcia z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego i psychicznego.

W pracy terapeutycznej specjalizuję się głównie w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową dla osób zajmujących się pomaganiem.

Jerzy Wójtowicz  o prowadzi  przedmioty:

 • Trening Umiejętności Interpersonalnych

 

 

Bartosz Zajączkowski

Prof dr hab. Bartosz Zajączkowski – wykładowca w Szkole Trenerów
Rozwoju Osobistego

Pracownik naukowy i wykładowca akademicki. Ścisły umysł interesujący się chłodnictwem, termodynamiką oraz zjawiskami cieplno-przepływowymi, a w szczególności modelowaniem matematycznym i numerycznym.

Uczestnik szeregu zagranicznych staży naukowych m.in. w Japonii, Norwegii, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych.

Absolwent prestiżowego programu MNiSW Top 500 Innovators, w ramach którego odbył staż na Stanford University w USA.

Wcześniej przez wiele lat aktywnie działał w organizacjach studenckich, a także przez półtorej roku pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Top 500 Innovators.

Od wielu lat swoje zainteresowania pozazawodowe kieruje w stronę metodologii efektywnego uczenia się, organizacji oraz praktycznie rozumianego rozwoju osobistego.

Propagując „Trening skutecznego działania” opiera się o najnowsze osiągnięcia psychologii praktycznej i wyniki wiarygodnych badań naukowych.

Podczas zajęć korzysta z nowoczesnych technik pracy grupowej, wizualizacji graficznej, metod pobudzania kreatywnego myślenia, a także elementów metodologii Design Thinking.

Jest zwolennikiem tezy, że tylko wytrwałą zdeterminowaną pracę nad sobą, można osiągnąć sukces w każdej dziedzinie.

prof Bartosz Zajączkowski  o prowadzi  przedmioty:

 • Deliberate Practice

więcej informacji o prowadzącym -> profil LinkedIn

 

 

Jadwiga Kowalczyk

mgr. Jadwiga Kowalczyk – wykładowca w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College

Od 1994 roku związana z ubezpieczeniami i firmą AVIVA (Comercial Union).

Jedna z najwybitniejszych sprzedawców ubezpieczeń w Polsce.

Wieloletni dyrektor Przedstawicielstwa i Placówki Partnerskiej AVIVA.

Absolwentka psychologii zarządzania na WSPZ w Łodzi, zarządzania finansami na SGH w Warszawie i szkoleń LIMRA.

W 2011 uzyskała tytuł Europen Financial Guide.

Od 2006 członek elitarnego stowarzyszenia profesjonalnych doradców finansowych MDRT MIlion Dolar Round Table zrzeszającego mniej niż 1% najlepszych doradców finansowych na świecie.

Znakomity wykładowca, mentor, motywator.

Laureatka wielu konkursów i zdobywczyni niezliczonej ilości nagród. Doradca o najwyższej, jakości usług, wiedzy, etyce i trosce o klienta.

Doceniając wartość bezpośredniej pracy z ludźmi i motywowania zespołów prowadzi szkolenia dotyczące tworzenia i kreowania wizerunku osobistego, technik autoprezentacji oraz sprzedaży.

Uczestnikom swoich warsztatów pokazuje i otwiera zupełnie nowe horyzonty zarówno w pracy jak i w życiu osobistym.

Jadwiga Kowalczyk prowadzi  przedmiot:

 • Kreowanie wizerunku osobistego.

Zachęcamy do KONTAKTU

Dodaj komentarz