plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć
Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja letnia 2024
09/10/11 II. 2024r
08/09/10 III . 2024r
12/13/14 IV. 2024r
10/11/12 V. 2024r
07/08/09 VI. 2024r

Terminy zjazdów sesja zimowa 2024
11/12/13 X. 2024r
08/09/10 XI . 2024r
06/07/08 XII. 2024r
10/11/12 I. 2025r
07/08/09 II. 2025r

Plan sesji II semestru  zajęcia odbędą się w sali nr. 02

Piątek – 10  V. 2024
16:00-17:30 Trening Motywacyjny – prof. Zbigniew Królicki
17:45-20:00  Psychologia Społeczna – mgr Krzysztof Maćko

Sobota – 11. V. 2024
09:00-10:30 Psychologia Przestrzeni – prof. Zbigniew Królicki
10:45-12:15 Strategia Działania – prof. dr hab. Bogusław Białko
12:30-14:45 Techniki Relaksacyjne – mgr Krystyna Królicka
14:45-15:45 PRZERWA
15:45-17:15  Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko
17:30-19:00 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko

Niedziela – 12.  V. 2024
08:00-09:30  Deliberate Practice – prof. dr hab. Bartosz Zajączkowski
09:45-11:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
11:30-13:00 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Plan sesji III semestru  zajęcia odbędą się w sali nr. 03

Piątek – 09.  II. 2024 sala nr 03
16:00-18:15 Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko
18:30-20:00  Psychologia Pieniądza – prof. Zbigniew Królicki

Sobota –  10 . II. 2024
09:00-10:30 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
10:45-12:15 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
12:30-14:45 Personal Breanding – Katarzyna Hermanowicz
14:45-15:45 PRZERWA
15:45-17:15 Talent Managment – mgr Katarzyna Karasińska
17:30-19:00 Social Media Presentation- mgr Katarzyna Karasińska

Niedziela – 11.  II. 2024
08:00-09:30 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
09:45-11:15 Elementy Kaizen – prof. dr hab. Bogusław Białko
11:30-13:00  Psychologia Przestrzeni – prof. Zbigniew Królicki

Obrona prac dyplomowych –  23 marca 2024r godz. 09:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium.