plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja letnia 2021/22r

08/09/10 X. 2021r
05/06/07 XI. 2021r
03/04/05 XII. 2021r
14/15/16 I. 2022r
04/05/06 II . 2022r

Plan sesji I semestru  zajęcia odbędą się w sali nr. 03

Piątek – 08.  X. 2021
16:00-17:30 Wykład Inauguracyjny– prof. Zbigniew Królicki
17:45-18:15 Spotkanie organizacyjne mgr Krzysztof Maćko
18:30-20:00 Psychologia Przestrzeni – prof. Zbigniew Królicki

Sobota – 09  X. 2021
09:00-10:30 Profilaktyka Zdrowia – prof. dr hab. Bożena Ryszawska
10:45-12:15 Trening Motywacyjny – prof. dr hab. Zbigniew Królicki
12:30-14:00 Techniki Relaksacyjne – mgr Krystyna Królicka
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-15:45 Psychologia Komunikacji – mgr Krzysztof Maćko
16:00-17:15 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko
17:30-19:00 Zarządzanie czasem – prof. dr hab. Bogusław Białko

Niedziela – 10. X. 2021
8:00-09:30 Creativity Training – mgr Diana Kubicz
9:45-11:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
11:30-13:00 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Plan sesji III semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 03

Piątek – 08.  X. 2021 
16:00-18:15 Elementy Kaizen – prof. dr hab. Bogusław Białko
18:30-20:00 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko

Sobota – 09.X. 2021
09:00-10:30 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
10:45-12:15 Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko
12:30-14:00 Psychologia Pieniądza – prof. Zbigniew Królicki
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-16:30 Talent Management  – mgrKatarzyna Karasińska
16:45-19:00 Personal Breanding – mgr Katarzyna Hermanowicz

Niedziela – 10. X. 2021
09:00-10:30 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
09:45-11:15 Body Work mgr Diana Kubicz
11:30-13:00 Psychologia Pieniądza – prof. Zbigniew Królicki

Obrona prac dyplomowych –  20 listopada 2021 godz. 10:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium.