plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć
Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja zimowa 2023/24r
1
3/1415  X . 2023r
10/11/12  XI . 2023r
08/09/10 XII . 2023r
12/13/14  I  . 2024r
09/10/11 II . 2024r

Plan sesji I semestru  zajęcia odbędą się w sali nr. 02

Piątek – 08  XII. 2023
16:00-18:15 Trening Motywacyjny – prof. Zbigniew Królicki
18:30-20:00 Psychologia Komunikacji – mgr Krzysztof Maćko

Sobota – 09. XII. 2023
09:00-10:30 Techniki Relaksacyjne – mgr Krystyna Królicka
10:45-12:15 Psychologia Przestrzeni – prof. Zbigniew Królicki
12:30-14:45 Profilaktyka Zdrowia – prof. dr hab. Bożena Ryszawska
14:45-15:45 PRZERWA
15:45-17:15  Psychologia Komunikacji– mgr Krzysztof Maćko
17:30-19:00 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko

Niedziela – 10 XII. 2023
08:00-09:30  Zarządzanie Czasem – prof. dr hab. Bogusław Białko
09:45-11:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
11:30-13:00 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Plan sesji III semestru  zajęcia odbędą się w sali nr. 03

Piątek – 08  XII. 2023 sala nr 03
16:00-18:15 Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko
18:30-20:00 Psychologia Pieniądza – prof. Zbigniew Królicki

Sobota –  09  XII. 2023
09:00-10:30 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
10:45-12:15 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
12:30-14:00 Personal Breanding – Katarzyna Hermanowicz
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-17:15 Talent Managment – mgr Katarzyna Karasińska
17:30-19:00 Social Media Presentation- mgr Katarzyna Karasińska

Niedziela – 10 XII. 2023
08:00-09:30 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
09:45-11:15 Elementy Kaizen – prof. dr hab. Bogusław Białko
11:30-13:00  Psychologia Przestrzeni – prof. Zbigniew Królicki

Obrona prac dyplomowych –  23 kwietnia 2024r godz. 09:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium.