plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja letnia 2021r
05/06/07. III . 2021r Online
09/10/11 IV. 2021r Online
07/08/09 V. 2021r
11/12/13 VI. 2021r

Plan sesji I semestru  – w związku z przepisami oświatowymi dotyczącymi prowadzenia zajęć  dydaktycznych  spotkanie  odbędzie się online.
Szczegóły techniczne zostały przesłane e mailem.

Piątek – 15.  IV. 2021 Online
16:00-17:30 Psychologia Przestrzeni – prof. Zbigniew Królicki
18:00-19:30 Strategia Działania – prof. dr hab. Bogusław Białko

Sobota – 16. IV. 2021 Online
09:00-10:30 Psychologia Komunikacji – mgr Krzysztof Maćko
10:45-12:15 Profilaktyka Zdrowia – Iwina Sitko
12:45-14:15 Trening Motywacyjny – prof. dr hab. Zbigniew Królicki
14:15-15:15 PRZERWA
15:15-16:45 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko
17:00-18:30 Psychologia Społeczna – mgr Krzysztof Maćko

Niedziela – 17. IV. 2021 Online
09:00-10:30 Deliberate Practice prof dr bab. Bartosz Zajączkowski
10:45-12:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
12:30-14:00 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Plan sesji III semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 03

Piątek – 08.  X. 2021 
16:00-18:15 Elementy Kaizen – prof. dr hab. Bogusław Białko
18:30-20:00 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko

Sobota – 09.X. 2021
09:00-10:30 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
10:45-12:15 Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko
12:30-14:00 Psychologia Pieniądza – prof. Zbigniew Królicki
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-16:30 Elementy Kaizen – prof. dr hab. Bogusław Białko
16:45-19:00 Personal Breanding – mgr Katarzyna Hermanowicz

Niedziela – 10. X. 2021
09:00-10:30 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
09:45-11:15 Body Work mgr Diana Kubicz
11:30-13:00 Psychologia Pieniądza – prof. Zbigniew Królicki

Obrona prac dyplomowych –  22 maja 2021 godz. 10:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium.