Profilaktyka Zdrowia

Przedmiot  Profilaktyka Zdrowia w naszej Szkole prowadzi prof. Bożena Ryszawska propagatorka zdrowego stylu  życia i  prekursorka makrobiotycznego żywienia w Polsce.

Utrata zdrowego rozsądku jest chorobą XX wieku. Tracimy go niszcząc Ziemię, jej bogactwa naturalne, zasoby żywności, jej atmosferę. Tracimy go doprowadzając do głodu na świecie, do ogromnych dysproporcji bogactwa w różnych krajach, do wojen. Wbrew zdrowemu rozsądkowi tworzymy świat nam wrogi. Świat zbyt szybkich zmian, pośpiechu, niestabilny, świat, za którym nie nadążamy.

Wyrazem utraty rozsądku jest stan zdrowia ludzi, odejście od praktykowanego przez tysiące lat sposobu życia i odżywiania opartego na tradycji, rytmie zmian w przyrodzie, porach roku itp. Jednocześnie zdrowie dla większości ludzi pozostaje najwyższą wartością. Coraz mniej rozumiemy od czego zależy zdrowie. Mamy mniejsze poczucie wpływu na jego tworzenie. Celem promocji zdrowia jest zwiększanie naszego wpływu na zdrowie i indywidualnej odpowiedzialności za nie. Osiągnięcie tego jest możliwe poprzez lepsze rozumienie tego czym jest zdrowie, jakie czynniki decydują o jego utrzymaniu, czyli poprzez zwiększanie naszej świadomości zdrowotnej oraz poprzez zdobywanie praktycznych umiejętności i techniki radzenia sobie w konkretnych sytuacjach.

Znakomitą rolę w procesie budowania własnej, indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie pełnić może makrobiotyka. Jest ona oparta na obserwacji, odczuciu, doświadczeniu. Oznacza elementarną umiejętność rozeznania się w świecie, zachowywania równowagi i niezależności. Jest to także odpowiedzialność za siebie, swoje życie i zdrowie, tzn. uznanie siły sprawczej w życiu, w stwarzaniu sytuacji i stanów, ale także wychodzenia z nich. Najlepiej to widać w sprawach zdrowia, jeśli umiemy rozpoznać przyczynę choroby i przywrócić organizm do zdrowia bez obarczania odpowiedzialnością lekarzy.