nabór 2024r.

Zostań Trenerem Rozwoju Osobistego!

Dołączając do Wrocławskiej Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego  zyskasz:

 • praktyczne umiejętności,
 • unikalna wiedzę,
 • zdolność odnalezienia drogi do  sukcesu,
 • przygodę życia, zawartą w  trzech  semestrach
 • nowy zawód ujęty w klasyfikacji zawodów MPiPS nr235920 .

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym 
przez najlepszych praktyków z 25-letnim doświadczeniem.

W ramach trzech semestrów znajdziesz: Trening motywacyjny, Zarządzanie czasem, Programowanie Neurolingwistyczne, Psychoterapia rodzinna, Twórcza wizualizacja, Profilaktyka zdrowia, Psychologia komunikacji, Mechanizmy wpływu społecznego, Psychologia przestrzeni, Metodę Silvy Personal Branding, Life Inspiration, Elementy Kaizen  itp.

Nabór:
Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego 2024/25.

O przyjęciu do Studium decyduje kolejność składnia dokumentów oraz wpłaty wpisowego.

Wpisowe 300zł
Koszt semestru: 2600 zł  lub
Koszt miesięcznego czesnego: 450zł
Formularz do pobrania:

Wypełnij formularz rejestracyjny ONLINE i zapisz się do naszej Szkoły:

Informacje zawarte w formularzu będą przetwarzane wyłącznie przez administratora Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego 54-237 Wrocław, ul. Starograniczna 28, w celu informowania o działalności Studium oraz spraw dotyczących właściciela danych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zgłoszenia. Jestem świadomy/a, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, w celu ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego, 54-237 Wrocław, ul. Starograniczna 28.

Niezbędne rejestracyjne dokumenty w wersji papierowej: ankieta (można pobrać tutaj),

które można złożyć najdalej tydzień przed rozpoczęciem semestru o ile opłacone są wpisowe i wypełniony jest formularz ONLINE

Oryginały lub odpisy/kopie:

 • świadectwa szkoły średniej,
 • trzy zdjęcia profilowe (typ jak do dowodu osobistego lub paszportu),
 • dyplomy lub świadectwa ukończonych kursów i szkoleń

proszę składać w sekretariacie lub przysłać pocztą lub e mailem.

Kwalifikacja złożonych dokumentów odbędzie się: 20 czerwca 2024r.

Dokumenty prosimy składać  do  15 czerwca 2024r.

Każda z aplikujących osób  otrzyma informację o wyniku kwalifikacji telefonicznie lub e mailem.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 11/12/13 października 2024r.

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2024/2025:

 • wpisowe – 300 zł
 • czesne miesięczne – 450 zł

W ramach tej opłaty każdy słuchacz otrzymuje indeks i legitymację.

Zajęcia dobywają się w systemie zaocznym raz w miesiącu:

 • piątek w godzinach: 16:00 – 20:00
 • sobotę w godzinach: 9:00 – 20:00
 • niedzielę w godzinach: 8:00-14:00

  Szkoła Trenerów dysponuje własnymi
 • sześcioma salami wykładowymi,
 • salą do treningów,
 • salą gimnastyczną.

Nr konta / dane do przelewu czesnego i wpisowego:

Stowarzyszenie Działań Ekologicznych

ul. Starograniczna 28
54-237 Wrocław
Santander Bank Polska o / Wrocław 67 1090 2398 0000 0006 0802 6774