Body Narratives

“Najlepszym obrazem ludzkiej duszy jest ludzkie ciało ” – Ludwig Wittgenstein

Ciało stale wyraża. Zapamiętuje, przepracowuje nasze doświadczenia i tworzy opowieści. Podczas praktyki Body Narratives przyjrzymy się tym opowieściom. Będziemy pracować z ruchem przy założeniu, że każdy ruch ma znaczenie. Często nie jesteśmy świadomi tego, co dzieje się z naszym ciałem. Konsekwencją tego, mogą być ograniczenia w procesie motywacji, przeżywanych emocjach oraz planowaniu działań. Gdy nie korzystamy z informacji płynących z ciała zdarza się, że zablokowany zostaje potencjał twórczy i mamy mniejsze kompetencje w zakresie komunikacji niewerbalnej. Taki stan rzeczy utrudnia nawiązywanie relacji, co ma szczególnie duże znaczenie w pracy z ludźmi.

Poznanie własnych preferencji i sposobów reagowania stanowi bardzo dobrą podstawę w rozwoju osobistym i zawodowym. Uwolnienie kreatywności i ekspresji fizycznej często stanowią o tym, czy mamy energię i determinację, żeby dążyć do celu i spełniać swoje zamierzenia.

Podczas kursu zajmiemy się poszerzaniem rozumienia znaczenia ruchu. Uczestnicy rozpoznają własne preferencje ruchowe. Będą mieli możliwość przyjrzeć się odkrywanym opowieściom, które podsuwa im w ruchu ciało. Dzięki elementom języka Analizy ruchu, poznają narzędzia do obserwacji ekspresji cielesnej i zwiększą wrażliwość na informacje płynące z ciała. Te kompetencje wpływają zarówno na regulowanie własnego stanu, jak i na rozumienie innych. Dzięki ćwiczeniom ruchowym i plastycznym uczestnicy kursu uruchomią swoją kreatywność w poszukiwaniu i odkrywaniu opowieści oraz tworzeniu zupełnie nowych.

Podstawowe założenia świadomej pracy z ciałem:

 • Zmiana może rozpocząć się w ruchu i w pracy z ciałem
 • Ruch odzwierciedla indywidualny sposób myślenia, przeżywania emocji i bycia w świecie
 • Ruch i taniec umożliwiają wyrażanie stanów wewnętrznych dzięki czemu mogą one stać się świadome i zostać nazwane
 • Odczuwanie siebie w ruchu i tańcu prowadzi do wzrostu świadomości ciała
 • Ruchowe improwizacje powalają na eksperymentowanie z nowymi “sposobami bycia”
 • Ruch zawiera w sobie funkcję symboliczną i jako taki może być przejawem procesów nieświadomych
 • Nadawanie znaczenia doświadczeniom ruchowym oraz praca z metaforą ruchową, dają możliwość refleksji i wglądu
 • Zaangażowanie się w proces tworzenia, improwizację i zabawę same w sobie są leczące

Cele kursu Body Narratives:

 • Poznanie własnych preferencji ruchowych
 • Rozpoznawanie własnych sposobów reagowania
 • Rozbudzenie umiejętności poszukiwania opowieści pojawiających się w ciele
 • Zapoznanie z podstawami języka Analizy Ruchu
 • Zwiększenie umiejętności wsłuchiwania się w swoje ciało
 • Przećwiczenie nowych sposobów bycia i nowych narracji podczas ćwiczeń improwizacyjnych
 • Zgłębienie potencjału twórczego ukrytego w ciele
 • Zwiększenie kompetencji związanych z komunikacją niewerbalną

  Diana Kubicz