Deliberate Practice

Zajęcia z  Deliberate Practice w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College we Wrocławiu są prowadzone przez doświadczonego dydaktyka i praktyka dr Bartosza Zajączkowskiego.

“Nienawidziłem każdej minuty treningu, ale powtarzałem sobie ‘Nie poddawaj się. Przecierp teraz i żyj resztę życia jako mistrz.’”
~Muhammad Ali

Jak pokazują rezultaty prowadzonych badań, wrodzony talent nie stanowi klucza do odniesienia sukcesu.

W czym więc tkwi sekret?

W wytrwałym, zdeterminowanym, skoncentrowanym treningu oraz godzinach ciężkiej pracy. Niestety nie ma innej drogi… Choć czasem wydaje się, że niektórym pewne rzeczy przychodzą tak łatwo i naturalnie, często ta naturalność jest właśnie skutkiem bardzo ciężkiej pracy.

Prawda jest taka, że nikt nie urodził się noblistą, prezesem międzynarodowego koncernu, szachowym arcymistrzem ani światowej klasy sportowcem. Do takich wyników dochodzi się latami ciężkiej pracy i to nie zwykłej odtwórczej, ale tej wymagającej prawdziwego poświęcenia.
Posiadać talent nie oznacza posiadać nadzwyczajny iloraz inteligencji, być zmotywowanym lub posiadać wyjątkową osobowość. Talent to wyjątkowa umiejętność wykonywania nad wyraz dobrze pewnej specyficznej czynności.

Zebrane i przeanalizowane przez naukowców dowody przeczą jednak ogólnemu mniemaniu, że sukces w jakiejkolwiek dziedzinie jest wyłączną konsekwencją posiadania wrodzonych darów. Mistrzostwo i sława nie są nikomu przypisane i wymagają ciężkiej i wytrwałej pracy.

W takim więc razie jak to jest możliwe, że tak wielu ludzi pracuje wytrwale latami nigdy nie osiągając poziomu mistrzowskiego w swojej dziedzinie, a często nawet nie będąc w stanie zaobserwować żadnego znaczącego postępu?

Przyczyną jest drugi ważny element sukcesu – przemyślany, zaplanowany trening – deliberate practice.

Przemyślany trening jest to trening w świadomy sposób ukierunkowany na rozwój określonych umiejętności celem osiągnięcia poziomu przewyższającego obecne możliwości. Wiąże się on zawsze z olbrzymią ilością powtórzeń danej czynności oraz kontrolą osiąganych rezultatów.

Czy taki trening można opracować samodzielnie? W jaki sposób to zrobić? Na te pytania znajdziesz odpowiedź podczas zajęć.

Poznamy szereg metod kreatywnej pracy grupowej oraz graficznej wizualizacji, które następnie wykorzystamy do analizy niezbędnych umiejętności opracowania efektywnego celowego treningu.

Poznamy metody przeprowadzania wywiadu, na podstawie którego będziemy mogli zdefiniować istotę zadania i opracować konkretny proces treningowy dla siebie lub dla drugiego człowieka.