Elementy Kaizen

“Najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku”.
Lao Tsy

Elementy Kaizen

Technika Kaizen została opracowana z myślą usprawniania procesów produkcyjnych, podnoszenia efektywności wytwarzania oraz utrzymywania wysokiego poziomu jakości produkcyjnej.

Z tego punktu widzenia adresowana mogła być tylko do osób bezpośrednio związanych z produkcją i jakością działania firm czy korporacji. Bardzo szybko okazało się jednak, że to, co zwiększa efektywność produkcji w skali makro, może przynosić znakomite efekty w skali pojedynczego człowieka.

Sposób życia, podejmowania wyzwań czy też wprowadzanie ograniczeń przebiega znacznie prościej, jeżeli wykorzysta się w życiu codziennym elementy Kaizen.

Zasady Kaizen sprowadzają się do 10 podstawowych założeń i wymogów. Są nimi:

  1. Problemy stwarzają możliwości.
  2. Pytaj 5 razy „Dlaczego?”
  3. Bierz pomysły od wszystkich.
  4. Myśl nad rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia.
  5. Odrzucaj ustalony stan rzeczy.
  6. Wymówki, że czegoś się nie da zrobić, są zbędne.
  7. Wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne.
  8. Użyj sprytu zamiast pieniędzy.
  9. Pomyłki koryguj na bieżąco.
  10. Ulepszanie nie ma końca.

Na zajęciach w praktyczny sposób przećwiczysz wykorzystanie powyższych zasad do realizacji swoich celów, doświadczając korzyści wynikających z zastosowania tej subtelnej techniki.