informacje dla studentów

Informacje dla Studentów:

dane do przelewu czesnego

Stowarzyszenie Działań Ekologicznych , ul. Starograniczna 28, 54-237 Wrocław

Santander Bank Polska I o / Wrocław 67 1090 2398 0000 0006 0802 6774

Kod SWIFT Santander Bank Polska: WBKPPLPP
Kod BIC Santander Bank Polska: WBKPPLPP

Szczegółowa agenda i informacje o programie, przedmiotach, zajęciach:

 • Teoria i praktyka coachingu
 • Zarządzanie czasem
 • Psychologia Komunikacji i Negocjacji
 • Psychologia przestrzeni
 • Psychoterapia NLP
 • Psychoterapia systemowa
 • Profilaktyka zdrowia
 • Techniki relaksacyjne
 • Trening Motywacyjny
 • Porozumienie bez Przemocy
 • Profilaktyka zdrowia
 • Warsztat Umiejętności Interpersonalnych
 • Personal Branding
 • Body Work
 • Deliberate Practice
 • Mechanizmy Wpływu Społecznego
 • Strategia działania- Linia czasu
 • Talent Managment
 • Elementy Kaizen
 • Life Inspiration