o Szkole

Szkoła Trenerów powstała z potrzeby i pasji dzielenia się doświadczeniem i wiedzą, pomaganiem innym w odnajdywaniu własnej drogi życiowej, budowania dobrych  relacji, uczenia tolerancji, odnajdowania mocy i doznawania szczęścia. Powstała z  potrzeby bycia wśród fajnych, otwartych, poszukujących ludzi.

Szkoła Trenerów jest adresowana do osób, które nastawione są na własny rozwój i zdobycie atrakcyjnego zawodu,  które chcą zostać trenerami rozwoju osobistego, ale również do początkujących trenerów oraz tych,  którzy chcą wzmocnić i rozszerzyć już posiadane kompetencje trenerskie, osób które podobnie jak my wierzą w pozytywne zmiany i rozwój, chcą tego doświadczać  oraz inspirować swoją pasją innych.

Kierujemy się wartościami takimi jak:  świadome życie pełne satysfakcji, szacunek dla innych,
ekologia jako szacunek do otaczającego świata roślin i zwierząt, myślenie systemowe, akceptacja, otwartość, autentyczność i autonomia, w myśl zasady Mind-Emotion-Action.

Wrocławska Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College została powołana przez Stowarzyszenie Działań Ekologicznych, które powstało w 1992 roku by poprzez różne formy edukacyjne propagować:

 • ekologię głęboką,
 • naturalne metody zachowania zdrowia,
 • rozwój osobowości,
 • doskonalenie możliwości naszego umysłu.

Misją Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego jest dzielenie się:

 • rzetelną, praktyczną wiedzą,
 • swoimi doświadczeniami trenerskimi

bez ograniczeń czy zatajeń, by dzięki nowej wiedzy i doświadczaniu siebie móc bardziej świadomie i samodzielnie kierować własnym życiem i osiągać poczucie szczęścia i sukcesu.

Wykładowcy są dla Was po to by inspirować do pozytywnego, pełnego energii kreatywnego działania.

Poznaj naszą Kadrę dydaktyczną -> Zespół Trenerów

Kieruje nami PASJA jako podstawowy napęd działania i WIARA w to, że bez względu na okoliczności każdy człowiek może osiągnąć sukces i spełnienie.

Wiemy jak to zrobić, choć nie mamy gotowych recept, znamy algorytm skutecznego działania.

Dzięki praktycznej wiedzy każdy może osiągając większą autonomię i niezależności w myśleniu i działaniu, twórczo reagować na rzeczywistość, tworzyć siebie i wpływać na środowisko.

Wierzymy, że każdy człowiek jest zdolny do samorealizacji i rozwoju dlatego wspieramy naszych studentów na każdym etapie samodoskonalenia.

 

PROGRAM SZKOŁY (czytaj o nim więcej)

Zakres zajęć pierwszego semestru

Zakres zajęć drugiego semestru

Zakres zajęć trzeciego semestru:

 • Personal Branding – Ćwiczenia
 • Strategia działania- Linia czasu
 • Warsztat Umiejętności Interpersonalnych
 • Trening Motywacyjny
 • Psychoterapia NLP
 • Talent Managment
 • Elementy Kaizen
 • Psychoterapia Systemowa

W systemie zaocznym zajęcia dobywają się  raz w miesiącu w:
piątek 16:00-20:00,
sobotę 9:00-20:00
i niedzielę 8:00-14:00.

Szkoła dysponuje własnymi sześcioma salami wykładowymi oraz salą gimnastyczną.

Dodaj komentarz