Przedmioty i nasze szkolenia

Jesteśmy jedną z pierwszych Szkół Coachingu na polskim rynku, kształcimy procesowo od przeszło 20 lat ludzi Sukcesu.

Działy tematyczne, praktycznych szkoleń z warsztatami:

  • WYSTĄPIENIA PUBLICZNE:

Wystąpienia przed kamerą

  • szkolenia z zakresu brandingu, budowania marki indywidualnej, personalnej, tzw. personal branding:

Personal Branding

Moc Marki Osobistej,

  • szkolenia z zakresu komunikacji:

Psychologia Komunikacji i Negocjacji

Trening Umiejętności Interpersonalne

  • szkolenia z zakresu zarządzania czasem, planowania:

Skuteczne zarządzanie czasem – pracuj mądrze a nie ciężko.

  • szkolenia z zakresu zarządzania czasem, planowania:

Elementy Kaizen

Warsztaty z zarządzania czasem

  • szkolenia trenerskie, z zakresu coachingu:

Podstawy Coachingu dla praktyków

  • szkolenia z częścią praktyczną, z zakresu motywacji, usuwania stresu, medytacji:

Profilaktyka zdrowia w realiach pędzącego świata

Skuteczne techniki relaksacyjne dla Managera

Techniki Medytacyjne

Trening Motywacyjny

  • SZKOLENIA METODY  SILVY (kursy samokontroli umysłu, Silva UltraMind ESP System, Mind Control)

Silva Healing and Success

Silva Business and Sucess Program

  • inne szkolenia, kursy, warsztaty:

Psychologia przestrzeni w praktyce

Psychoterapia NLP (Neurolingwistyczne programowanie w psychoterapii)

Deliberate Practice

Placemaking

Mechanizmy Wpływu Społecznego

Strategia działania- Linia czasu

Dodaj komentarz