Moc marki osobistej

Praktyczne szkolenie: MOC MARKI OSOBISTEJ, prowadząca Katarzyna Hermanowicz

Jedynym z bardzo skutecznych i trwałych sposobów budowania relacji z klientem jest zdobycie zaufanie umocowane w profesjonalizmie.

Drogą do wypracowania sobie pozycji profesjonalisty godnego zaufania jest marka osobista.

A marka osobista, z kolei, to świadome kreowanie własnego wizerunku poprzez dbałość o rozwój, najwyższą jakość usług, oraz naukę komunikacji werbalnej jak i niewerbalnej.

Szkolenie ma na celu dostarczenie uczestnikom silnej motywacji w dążeniu do zapewnienia najwyższej jakości świadczonej pracy, oraz zintegrowania kariery z osobistymi wartościami i priorytetami w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

GŁÓWNE KORZYŚCI Z POSIADANIA MARKI OSOBISTEJ:

Większa skuteczność w budowaniu i utrzymywaniu

relacji, w efekcie większa liczba pozyskiwanych referencji

Umiejętność budowania swojej pozycji eksperta

Większa odporność na wypalenie zawodowe

PLAN SZKOLENIA: MOC MARKI OSOBISTEJ:

I. Wprowadzenie.

 • Czym jest marka osobista i dlaczego jej budowanie jest ważne
 • Wartości, mocne strony, pasje
 • Autentyczność, spójność, stałość

II. Zaplanuj siebie.

 • Dokąd zmierzasz, co chcesz osiągnąć na swoim stanowisku, w swojej

strukturze, na swojej ścieżce kariery

 • Misja, wizja, cele
 • Twoja droga do mistrzostwa, czyli budowanie pozycji eksperta

III. Kształtowanie marki osobistej – czyli operacjonalizacja.

 • Komunikowanie pozycji eksperta za pomocą mediów
 • Dbanie o relacje i ich profesjonalizacja
 • Czym jest raport z klientem i dlaczego jest ważny
 • Wizerunek jako kategoria poznawcza
 • Sztuka słuchania

IV. Zawodowo vs prywatnie.

 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Sztuka łączenia pracy z życiem prywatnym
 • Podstawowe techniki relaksacji i wizualizacji 

V. Profesjonalista a wykonawca.

 • Pojęcie profesjonalizmu na różnych szczeblach kariery
 • Marka osobista bez profesjonalizmu czy to możliwe
 • Zbiór dobrych praktyk

PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA: MOC MARKI OSOBISTEJ:

I. Uczestnicy nabędą wiedzę o:

 • koncepcji marki w odniesieniu do profesjonalisty, wpływie specyfiki
 • współczesnego rynku pracy na powstanie koncepcji marki osobistej
 • wartościach i dążeniach leżących u podstaw koncepcji budowania marki osobistej
 • mechanizmach psychologicznych związanych z pierwszym wrażeniem

II. Uczestnicy nabędą umiejętności

 • aktywnego słuchania
 • tworzenia raportu z klientem
 • rozpoznawania korzyści i zagrożeń wynikających z obecności w sieci
 • przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

III. Pogłębią kompetencje związane z:

 • troską o wizerunek własny i wizerunek firmy
 • komunikowaniem siebie jako profesjonalisty oraz aktywnym dążeniem do podnoszenia jakości swojej pracy i podnoszenia kwalifikacji
 • pogłębianiem integracji ze ścieżką kariery i wartościami w nią wpisanymi takimi jak poszanowanie dobra pracodawcy, kontrahentów i współpracowników