Wykładowcy

Poniżej prezentujemy starannie Wyselekcjonowanych Wykładowców, Kadrę ekspercką naszej Szkoły.

Profesor dr hab. Zbigniew Królicki – inicjator Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College

Doświadczenie opisane w liczbach,

specjalnie dla ścisłych umysłów.

Prof. zw. Nauk Technicznych, Politechniki Wrocławskiej, Kierownik zakładu Chłodnictwa i Pomp Ciepła w Katedrze Termodynamiki.

Autor 5 książek, 5 patentów i 250 artykułów z zakresu niskich temperatur i odnawialnych źródeł energii.

W środowisku „psychologii pozytywnej” znany jest jako publicysta, autor i popularyzator technik motywacyjnych, znakomity, charyzmatyczny wykładowca Metody Silvy, medycyny holistycznej i różnych form terapii naturalnej, a przede wszystkim propagator metod i technik rozwijających potęgę myśli, woli i sugestii doskonalących umysł człowieka .

Ma gruntowne wykształcenie trenerskie w zakresie psychologii motywacji – ukończone krajowe i zagraniczne kursy i szkolenia z zakresu

  • ekologii głębokiej,
  • psychoneuroimmunologii,
  • sugestopedii,
  • programowania neurolingwistycznego,
  • psychologii przestrzeni.

Jest autorem dwunastu książek i kilkuset publikacji z tych dziedzin.

Był przez wiele lat członkiem kolegiów redakcyjnych pierwszych pism psychologicznych w Polsce : ALPHA, Tajemnice Umysłu, INTUICJE.

Na szczególną uwagę zasługują niezwykle popularne opowiadania motywacyjne „Bajki Chińskie- czyli 108 opowieści dziwnej treści” i „Bajki nie tylko chińskie” wydawane kilkukrotnie w wielotysięcznym nakładzie, a także pierwsza polska książka z psychologii przestrzeni „ Feng shui- niech przestrzeń pracuje dla ciebie”

Od ponad 30 lat z dużym powodzeniem prowadzi w wielu ośrodkach i firmach na terenie całego kraju wykłady i autorskie kursy motywacyjne w dziedzinie pozytywnego myślenia, biznesu, psychologii przestrzeni.

Od sierpnia 1995 roku po ukończeniu  kursu instruktorskiego w Laredo w Teksasie, USA  został licencjonowanym międzynarodowy wykładowcą Silva Mind Control. Ma prawo wykładania tej metody (Silva Life Program  i Silva Intuition Program ) na całym świecie.

W 2004 roku , po kolejnym cyklu szkoleń  uzyskał prawo prowadzenia kursów wyższego stopnia tj. kursów II stopnia- (Silva Emotion Program), seminariów ULTRA (Silva Healing Program) i kursów specjalistycznych- Silva w Biznesie (Business @ Success Program).

Za najwyższą wartość w życiu uważa miłość i bezinteresowną przyjaźń drugiego człowieka, za największy swój dorobek – dom i rodzinę: wspaniałą żonę, trójkę dzieci i czwórkę wnuków.

Jak sam twierdzi wiele rzeczy w życiu rodzinnym i zawodowym, na planach materialnych i duchowych osiągnął dzięki konsekwentnemu stosowaniu propagowanych przez siebie metod – z wiarą, nadzieją i oczekiwaniem.

Profesor Królicki prowadzi w naszej szkole poniższe przedmioty:

więcej informacji o prowadzącym -> profil Facebook

mgr Krzysztof Maćko – dyrektor STRO, wykładowca w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College

Psychoterapeuta i socjoterapeuta z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem.

Od 1996 prowadzi szkolenia w zakresie skutecznego działania metodą NPL (Neurolingwistycznego Programowania).

Zawodowo zajmuje się terapią rodzinną, poradnictwem rodzinnym, negocjacjami partnerskimi oraz edukacją w tym zakresie.

Specjalizuje się w terapii krótkoterminowej i systemowej terapii rodzinnej. Absolwent dwuletniej Szkoły Psychoterapii przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym.

Prowadził w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu terapie rodzinną. Od 2004 roku prowadzi grupowe i indywidualne zajęcia terapeutyczne w zakresie systemowej terapii rodzin.

Jest dyrektorem i wykładowcą, Studium Edukacji Ekologicznej – prowadzi ćwiczenia i warsztaty z Psychologii Komunikacji i psychoterapii NLP.

Z nieprzerwaną pasją przekazuje swoje doświadczenie i wiedzę wszystkim tym, którzy pragną być liderami pozytywnej zmiany.

Głęboko wierzy, iż w każdym człowieku znajduje się wystarczająco dużo dobra i siły, aby samodzielnie radzić sobie ze wszystkim wyzwaniami jakie spotykają nas na drodze życia.

Jest zwolennikiem łagodnego i niedyrektywnego działania interpersonalnego.

Wyznaje zasadę, że każde doświadczenie i każdy napotkany człowiek stanowi źródło wiedzy i inspiracji, jeżeli tylko potrafimy być uważni.

Jego pasja – medytacja w ruchu – Tai Chi Chuan, pozwala mu na zachowanie wewnętrznego spokoju i dystansu do przemijających wydarzeń.

Krzysztof Maćko prowadzi w naszej szkole poniższe przedmioty:

więcej informacji o prowadzącym -> profil Facebook

mgr inż. Krystyna Włodarczyk-Królicka – wykładowca w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College

Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Papieskiego Fakultetu Teologicznego gdzie ukończyła Studia Biblijne.
Z medytacją, relaksacją, naturalnymi metodami terapii jest związana od 1982 r., pracując we Wrocławskim Klubie TSKD, Centrum Terapii Naturalnej i Stowarzyszeniu Działań Ekologicznych gdzie prowadzi własny ośrodek terapeutyczny.

Zgłębiła gruntownie tajniki jogi, czakroterapii, akupresury, shiatsu i medycyny ajurwedyjskiej. Poznała tez różne metody i techniki medytacyjne wschodu jak i medytacji chrześcijańskiej. Od 1994 roku jest Mistrzem i Nauczycielem Reiki.

Prowadzi seminaria i warsztaty praktyczne na  temat
•    technik relaksacyjnych,
•    medytacji,
•    energetyki ciała,
•    roli i potęgi wizualizacji w procesie terapeutycznym,
•    roli podświadomości w kontroli, zachowania i odzyskania zdrowia
w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą min. Wielkiej Brytanii, w Niemczech, w Syrii.

Prowadziła wykłady na wielu konferencjach i  sympozjach poświęconych medycynie naturalnej m.in. na festiwalach “Nieznanego Świata” w Warszawie i ” Nie z Tej Ziemi” w Krakowie, Targach Bliżej Zdrowia bliżej Natury w Katowicach,

Ogólnopolskim Kongresie Medycyny Naturalnej w Warszawie. Jest autorka kilkudziesięciu publikacji z tej tematyki.
Aktywnie działa w strukturach Rzemiosła Polskiego będąc przewodniczącą Komisji Egzaminacyjnej  Czeladniczo-Mistrzowskiej w zawodach Bioenergoterapeuta i Naturopata Ogólnopolskiej Izby Rzemieślniczej Bioenergoterapii i Radiestezji .

Bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach w prowadzeniu ośrodka terapeutycznego i wykładach w Studium Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowia we Wrocławiu, opracowała w zwartej klarownej i użytkowej formie, popartej ćwiczeniami praktycznymi, specjalny ,autorskie programy nauki relaksacji, medytacji, kontemplacji dla studentów STRO.

Wielokrotnie zweryfikowane praktycznie, skuteczne techniki kieruje do wszystkich, którzy mając świadomość roli i znaczenia pogłębionego stanu umysłu, chcieliby wykorzystywać go jako źródło energii wewnętrznej, rozwoju osobistego, pokonania lęków i negatywnych emocji, czyli pierwszego kroku na ścieżce rozwoju duchowego.
Krystyna Włodarczyk-Królicka prowadzi w naszej szkole poniższe przedmioty:

prof dr hab. Bożena Ryszawska – wykładowca w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College

Od 32 lat zajmuje się tematyką zdrowego sposobu odżywiania wg zasad makrobiotycznych.

Promuje wiedzę i umiejętności umożliwiające odbudowanie poczucia wpływu na własne zdrowie i zdrowie najbliższych.

Uczy w Studium Edukacji Ekologicznej jak obserwować i rozumieć swój organizm i jak praktycznie stosować poznaną wiedzę, aby dietę i styl życia adaptować do pór roku, klimatu, aktywności, płci, wieku, potrzeb zdrowotnych.

Doktor aktywnie prowadzący wykłady na Wrocławskim Uniwersytecie Przyrodniczym.

dr inż. Bogusław Białko – wykładowca w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College

Wykładowca akademicki, zawodowo zajmujący się wykorzystywaniem modelowania matematycznego i szeroko rozumianymi technikami komputerowymi.

Rozszerzeniem tych zainteresowań jest filozofia i kultura chińska.

Szczególnie niezwykle ścisła i precyzyjna wiedza starożytnych Chińczyków dotycząca względności upływającego czasu i specyficznej logiki kalendarza.

Wszystkie te odniesienia, które sięgając głęboko do podstaw matematyki, względności i dualizmu w porządku świata wpływającego na postępowanie i mentalność chińską, skierowały jego zainteresowania w stronę „horyzontu czasowego” obecnego w Numerologii Chińskiej i Czterech Filarach Przeznaczenia (IVFP).

Konsekwencją przeniesienia tych zasad na czasy współczesne stało się pogłębianie wiedzy związanej z zarządzaniem czasem i strategiami działania.

Obecnie swoje zainteresowania pozazawodowe realizuje prowadząc wykłady poświęcone gospodarowaniu i zarządzaniu czasem, interpretacji IVFP i Tradycyjnej Numerologii Chińskiej oraz filozofii zarządzania Kaizen.

 

mgr Jerzy Wójtowicz – wykładowca w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College

Jest trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 1994 roku. Od 20 lat pracuje jako psychoterapeuta, przez 16 lat prowadził terapię indywidualną, terapię rodzin i grupy socjoterapeutyczne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu.

Systematycznie uczestniczy w szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe oraz korzysta z superwizji indywidualnej i grupowej. Jest edukatorem profilaktyki systemowej.

Współtworzył i realizował wiele programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Prowadzi treningi i warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym zajęcia z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego i psychicznego.

W pracy terapeutycznej specjalizuję się głównie w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym. Prowadzi superwizję indywidualną i grupową dla osób zajmujących się pomaganiem.

dr inż. Bartosz Zajączkowski – wykładowca w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College

Pracownik naukowy i wykładowca akademicki. Ścisły umysł interesujący się chłodnictwem, termodynamiką oraz zjawiskami cieplno-przepływowymi, a w szczególności modelowaniem matematycznym i numerycznym.

Uczestnik szeregu zagranicznych staży naukowych m.in. w Japonii, Norwegii, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych.

Absolwent prestiżowego programu MNiSW Top 500 Innovators, w ramach którego odbył staż na Stanford University w USA.

Wcześniej przez wiele lat aktywnie działał w organizacjach studenckich, a także przez półtorej roku pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Absolwentów Top 500 Innovators.

Od wielu lat swoje zainteresowania pozazawodowe kieruje w stronę metodologii efektywnego uczenia się, organizacji oraz praktycznie rozumianego rozwoju osobistego.

Propagując „Trening skutecznego działania” opiera się o najnowsze osiągnięcia psychologii praktycznej i wyniki wiarygodnych badań naukowych.

Podczas zajęć korzysta z nowoczesnych technik pracy grupowej, wizualizacji graficznej, metod pobudzania kreatywnego myślenia, a także elementów metodologii Design Thinking.

Jest zwolennikiem tezy, że tylko wytrwałą zdeterminowaną pracę nad sobą, można osiągnąć sukces w każdej dziedzinie.

więcej informacji o prowadzącym -> profil LinkedIn

mgr. Jadwiga Kowalczyk – wykładowca w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego, Life Coaching College

Od 1994 roku związana z ubezpieczeniami i firmą AVIVA (Comercial Union).

Jedna z najwybitniejszych sprzedawców ubezpieczeń w Polsce.

Wieloletni dyrektor Przedstawicielstwa i Placówki Partnerskiej AVIVA.

Absolwentka psychologii zarządzania na WSPZ w Łodzi, zarządzania finansami na SGH w Warszawie i szkoleń LIMRA.

W 2011 uzyskała tytuł Europen Financial Guide.

Od 2006 członek elitarnego stowarzyszenia profesjonalnych doradców finansowych MDRT MIlion Dolar Round Table zrzeszającego mniej niż 1% najlepszych doradców finansowych na świecie.

Znakomity wykładowca, mentor, motywator.

Laureatka wielu konkursów i zdobywczyni niezliczonej ilości nagród. Doradca o najwyższej, jakości usług, wiedzy, etyce i trosce o klienta.

Doceniając wartość bezpośredniej pracy z ludźmi i motywowania zespołów prowadzi szkolenia dotyczące tworzenia i kreowania wizerunku osobistego, technik autoprezentacji oraz sprzedaży.

Uczestnikom swoich warsztatów pokazuje i otwiera zupełnie nowe horyzonty zarówno w pracy jak i w życiu osobistym.

Jadwiga Kowalczyk prowadzi w naszej szkole poniższe przedmioty:

Wrocławska Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego systematycznie poszukuje utalentowanych praktyków, którzy osiągnęli sukces i chcą dzielić się swoimi doświadczeniami wpierając procesowo naszych studentów na ich drodze rozwoju.

 

Dodaj komentarz