Dlaczego warto zostać trenerem rozwoju osobistego

Trener Rozwoju Osobistego to zawód niezmiernie rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych i na Zachodzie Europy, gdzie codziennością jest inspirowanie innych do pozytywnych zmian.

Zmian zarówno tych związanych z pracą zawodową i doskonaleniem specjalistycznych kompetencji zawodowych, jak i tych, które wynikają z własnej aktywności pozazawodowej, rodzinnej i szeroko pojętnych relacji społecznych – osiąganych poprzez rozwój umiejętności osobistych.

„Trener”, czyli Coach to nie tylko zbiór technik i metod działania.

Źródłem sukcesu – jak w wielu innych zawodach związanych z pracą z ludźmi – jest jego niepowtarzalna osobowość i indywidualność, cechy charakteru i pasja.

Bycie trenerem to jednak nie tylko ogromne możliwości, ale i stały rozwój.

Doskonalenie się to wielkie osobiste wyzwanie.

Decyzja o podjęciu takiego wyzwania to pierwszy krok, drugi krok to zdobycie solidnego przygotowania.

Szkoła Coachingu prowadzona przez praktyków mających bardzo duże doświadczenie i unikatowe know how.

Kompleksowy, autorski, trzysemestralny program ma na celu zdobycie praktycznych umiejętności w dziedzinie szeroko pojętego „coachingu”.

Polega on na doskonaleniu kwalifikacji pod kierunkiem wykładowcy, doświadczonego praktyka, trenera przez:

  • nabywanie nowych umiejętności,
  • korygowanie nieskutecznych zachowań,
  • treningu otwartej komunikacji interpersonalnej,
  • komunikacji wewnętrznej,
  • doskonalenie wykorzystania zdolność własnego umysłu,
  • odkrywanie własnego Ja przez medytację i samoobserwację,
  • planowanie nowych strategii działania i osiągania celów.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ – REJESTRACJA ONLINE.

Dodaj komentarz