plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja zimowa 2018/19
05/06/07  X.   2018r
09/10/11  XI.  2018r
07/08/09   XII.  2018r
11/12/13   I . 2019r
08/09/10   II . 2019r

Plan sesji I semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 02

Piątek – 05. 10. 2018
16:00-17:30 Wykład Inauguracyjny prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
17:45-20:00 Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki

Sobota – 06. 10. 2018
09:00-10:30 Profilaktyka Zdrowia – prof dr hab. Bożena Ryszawska
10:45-12:15 Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
12:30-14:00 Zarządzanie Czasem – dr Bogusław Białko
14:00-15:00   PRZERWA
15:00-15:45 Psychologia Komunikacji – mgr Krzysztof Maćko
16:00-17:15 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko
17:30-19:00  Techniki Relaksacyjne mgr Krystyna Włodarczyk-Królicka

Niedziela – 07.  10. 2018
08:00-09:30 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
09:45-11:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
11:30-13:00 Deliberate Practise prof dr hab. Bartosz Zajączkowski

Plan sesji III semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 04

Piątek – 05. 10. 2018
16:00-17:30 Trening Twórczości mgr Anna Dąbrowska
17:45-20:00 Body Work mgr Diana Kubicz

Elementy Kaizen dr Bogusław Białko

Sobota – 06.. 10. 2018
09:00-10:30  Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
10:45-12:15 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
12:30-14:00  Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-16:30 Elementy Kaizen dr Bogusław Białko
16:45-19:00 Personal Branding – mgr Katarzyna Hermanowicz

Niedziela – 07.  10. 2018
08:00-09:30 Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko
09:45-11:15   Psychologia Pieniądza – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
11:30-13:00 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Obrona prac dyplomowych –  24 listopada 2018 godz. 10:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium