plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja letnia 2019
08/09/10 II. 2019r
08/09/10 III. 2019r
05/06/07 IV. 2019r
10/11/12 V. 2019r
07/08/09 VI . 2019r

Plan sesji I semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 02

Piątek – 08. 02. 2019
16:00-18:15 Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
18:30-20:00 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko

Sobota – 09. 02. 2019
09:00-10:30 Profilaktyka Zdrowia – prof dr hab. Bożena Ryszawska
10:45-12:15 Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
12:30-14:45 Zarządzanie Czasem – dr Bogusław Białko
14:45-15:45   PRZERWA
15:45-17:15 Psychologia Komunikacji – mgr Krzysztof Maćko
17:30-19:00 Techniki Relaksacyjne mgr Krystyna Włodarczyk-Królicka

Niedziela – 10.  02. 2019
08:00-09:30 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
09:45-11:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
11:30-13:00  Deliberate Practise prof dr hab. Bartosz Zajączkowski

Plan sesji III semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 03

Piątek – 08. 02. 2019
16:00-17:30 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
17:45-20:00 Personal Branding – mgr Katarzyna Hermanowicz

Sobota – 09.. 02. 2019
09:00-10:30  Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
10:45-12:15 Elementy Kaizen dr Bogusław Białko
12:30-14:00  Psychologia Pieniądza – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-17:15 Trening Twórczości mgr Anna Dąbrowska
17:30-19:00 Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko

Niedziela – 10. 02. 2019
08:00-09:30 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
09:45-11:15  Body Work mgr Bartosz Czajewicz
11:30-13:00  Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Obrona prac dyplomowych –  25 maja  2019 godz. 10:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium