plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja letnia 2019
08/09/10 II. 2019r
08/09/10 III. 2019r
05/06/07 IV. 2019r
10/11/12 V. 2019r
07/08/09 VI . 2019r

Plan sesji II semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 02

Piątek – 05. 04. 2019
16:00-18:15 Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
18:30-20:00 Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki

Sobota – 06. 04. 2019
09:00-10:30 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko
10:45-13:00 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko
13:15-14:45 Psychologia Komunikacji – mgr Krzysztof Maćko
14:45-15:45   PRZERWA
15:45-17:15 Techniki Relaksacyjne mgr Krystyna Włodarczyk-Królicka
17:30-19:00 Strategia Działania – dr Bogusław Białko

Niedziela – 07.  04. 2019
08:00-09:30 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
09:45-11:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
11:30-13:00  Strategia Działania – dr Bogusław Białko

Plan sesji IV semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 03

Piątek – 05. 04. 2019
16:00-17:30 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
17:45-20:00 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko

Sobota – 06.. 04. 2019
09:00-10:30  Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
10:45-12:15 Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
12:30-14:00  Body Work
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-16:30 Trening Twórczości mgr Marta Grzegorzewska
16:45-19:00 Body Work mgr Bartosz Czajewicz

Niedziela – 07. 04. 2019
08:00-09:30 Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko
09:45-11:15  Elementy Kaizen dr Bogusław Białko
11:30-13:00  Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Obrona prac dyplomowych –  25 maja  2019 godz. 10:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium