plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja zimowa 2019/2020r

11/12/13 X. 2019r
08/09/10 XI. 2019r
06/07/08 XI. 2019r
10/11/12  I. 2020r
07/08/09  II. 2020r

Plan sesji II semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 02

Piątek – 07. 06. 2019
16:00-18:15 Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
18:30-20:00 Psychologia Komunikacji – mgr Krzysztof Maćko

Sobota – 08. 06. 2019
09:00-10:30 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko
10:45-12:15 Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
12:30-14:00 Techniki Relaksacyjne mgr Krystyna Włodarczyk-Królicka
14:00-15:30   PRZERWA
15:30-17:00 Profilaktyka Zdrowia prof. dr hab Bożena Ryszawska
17:15-19:00 Profilaktyka Zdrowia prof. dr hab Bożena Ryszawska

Niedziela – 09. 06. 2019
08:00-09:30 Strategia Działania – dr Bogusław Białko
09:45-11:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
11:30-13:00  Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Plan sesji IV semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 03

Piątek – 10. 05. 2019
16:00-17:30 Body Work mgr Bartosz Czajewicz
17:45-20:00 Body Work mgr Bartosz Czajewicz

Sobota – 11.. 05. 2019
09:00-10:30  Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
10:45-12:15 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
12:30-14:00  Trening Twórczości mgr Anna Dąbrowska
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-16:30 Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
16:45-19:00 Psychologia Pieniądza – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki

Niedziela – 12. 05. 2019
08:00-09:30 Elementy Kaizen dr Bogusław Białko
09:45-11:15  Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko
11:30-13:00  Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Obrona prac dyplomowych –  25 maja  2019 godz. 12:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium