plan zajęć

Poniżej prezentujemy aktualny plan zajęć Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego – Life Coaching College

Terminy zjazdów sesja letnia  2018
09/10/11  II.   2018r
09/10/11  III.   2018r
13/14/15  IV.  2018r
11/12/13   V.  2018r
08/09/10  VI . 2018r

Plan sesji II semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 02

Piątek – 13. 04. 2018
16:00-17:30 Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
17:45-20:00 Techniki Relaksacyjne mgr Krystyna Włodarczyk-Królicka

Sobota – 14. 04. 2018
09:00-10:30 Creativity Training dr Katarzyna Bzowska
10:45-12:15Strategia Działania – dr Bogusław Białko
12:30-14:00 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko
14:00-15:00   PRZERWA
15:15-16:30 Psychologia Komunikacji – mgr Krzysztof Maćko
16:45-19:00 Profilaktyka Zdrowia – prof dr hab Bożena Ryszawska

Niedziela – 15.  04. 2018
08:00-09:30 Trening Motywacyjny – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
09:45-11:15 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
11:30-13:00 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz

Plan sesji III semestru – zajęcia odbędą się w sali nr. 04

Piątek – 09. 02. 2018
16:00-17:30 Psychologia Przestrzeni – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
17:45-20:00  Psychoterapia Systemowa – mgr Krzysztof Maćko

Sobota – 10.. 02. 2018
09:00-10:30  Creativity Training dr Katarzyna Bzowska
10:45-12:15 Elementy Kaizen dr Bogusław Białko
12:30-14:00  Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
14:00-15:00 PRZERWA
15:00-17:15 Psychoterapia NLP – mgr Krzysztof Maćko
17:30-19:00  Personal Branding – mgr Katarzyna Hermanowicz

Niedziela – 11.  02. 2018
08:00-09:30 Warsztat Umiej. Interpersonalnych – mgr Jerzy Wójtowicz
09:45-11:15   Psychologia Pieniądza – prof.  dr hab. Zbigniew Królicki
11:30-13:00 Podstawy Coachingu – mgr Krzysztof Maćko

Obrona prac dyplomowych –  26  maja 2018 godz. 10:00
Obrona dotyczy tylko osób, które uzyskały absolutorium