nabór

Zostań Trenerem Rozwoju Osobistego!

Dołączając do Wrocławskiej Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego  zyskasz:

 • praktyczne umiejętności,
 • unikalna wiedzę,
 • zdolność odnalezienia drogi do  sukcesu,
 • przygodę życia, zawartą w  trzech  semestrach.

Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym 
przez najlepszych praktyków z 20-letnim doświadczeniem.

W ramach trzech semestrów znajdziesz: Trening motywacyjny, Zarządzanie czasem, Programowanie Neurolingwistyczne, Psychoterapia rodzinna, Twórcza Wizualizacja, Profilaktyka zdrowia, Psychologia komunikacji, Mechanizmy wpływu społecznego,
Psychologia przestrzeni, Metodę Silvy itp.

Szczegółowe informacje o naborze Wrocławskiej Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego,
w roku 2018/19.

O przyjęciu do Studium decyduje kolejność składnia dokumentów oraz wpłaty wpisowego.

Wypełnij formularz rejestracyjny ONLINE i zapisz się do naszej Szkoły:

Niezbędne rejestracyjne dokumenty w wersji papierowej: ankieta (można pobrać tutaj),

które można złożyć najdalej tydzień przed rozpoczęciem semestru o ile opłacone są wpisowe i wypełniony jest formularz ONLINE

Oryginały lub odpisy/kopie:

 • świadectwa szkoły średniej,
 • trzy zdjęcia profilowe (typ jak do dowodu osobistego lub paszportu),
 • dyplomy lub świadectwa ukończonych kursów i szkoleń

proszę składać w sekretariacie lub przysłać pocztą lub e mailem.

Kwalifikacja złożonych dokumentów odbędzie się. 28 czerwca 2018.

Dokumenty prosimy składać  do 25 czerwca 2018r.

Każda z aplikujących osób  otrzyma informację o wyniku kwalifikacji telefonicznie lub e mailem.

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019:

 • wpisowe – 200 zł brutto
 • czesne miesięczne – 400 zł brutto

W ramach tej opłaty każdy słuchacz otrzymuje indeks i legitymację.

Zajęcia dobywają się w systemie zaocznym raz w miesiącu:

 • piątek w godzinach: 16:00 – 20:00
 • sobotę w godzinach: 9:00 – 20:00
 • niedzielę w godzinach: 8:00-14:00
  Szkoła Trenerów dysponuje własnymi
 • sześcioma salami wykładowymi,
 • salą do treningów,
 • salą gimnastyczną.

Nr konta / dane do przelewu czesnego i wpisowego:

Stowarzyszenie Działań Ekologicznych

ul. Starograniczna 28
54-237 Wrocław
BZ.WBK I o / Wrocław 67 1090 2398 0000 0006 0802 6774

Kod SWIFT: WBKPPLPP